техника

Комби – движение на четката

В този урок ще ти покажа от страничен ъгъл как трябва да държиш четката и каква е техниката за първото преливане комби

Акрил – движение на четката

В този урок ще ти покажа от страничен ъгъл как трябва да държиш четката и каква е техниката за преливане с акрил

Shopping Cart