Политика за връщане

www.4brushes.co.uk

Въстановяване на заплатена сума може да се изисква само и единствено ако потребителят не е получил достъп до заплатеното обучение. При получен достъп до видео уроците потребителят няма право да претендира за въстановяване на вече заплатено обучение, съгласно чл. 57 т. 13 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Изключение за това правило е курс “От 0 до Пълен График”

Условия и правила за гаранцията за връщане на пари в курс “От 0 до Пълен График”:

  1. Учениците трябва да завършат всички домашни задачи, да изпълнят 60-дневния план и да приложат всички идеи за viral видеа, както са предвидени в рамките на курса.
  2. Учениците  трябва стриктно да следват учебния план на курса и да предоставят доказателства за това.
  3. Учениците  трябва да са прилагали наученото 6 месеца
  4. За да използват гаранцията за връщане на пари, учениците трябва да докажат, че не са получили никакви нови запитвания от клиенти след закупуване на курса.

Моля, обърнете внимание, че всички условия и правила трябва да бъдат изпълнени, за да се квалифицирате за гаранцията за връщане на пари. В случай, че изпълните всички изисквания и условия, можете да поискате връщане на цялата платена сума след изтичане на 6 месеца от закупуването на курса.

Това е описано в секция 6 от нашите Terms and Conditions

Shopping Cart