Общи Условия

Моля, прочетете всички настоящи правила и условия.

Тъй като можем да приемем вашата поръчка и да сключим правно приложимо споразумение, без да се обръщаме към вас, трябва да прочетете тези условия, за да се уверите, че те съдържат всичко, което искате, и нищо, което не ви удовлетворява.

Преглед:

Настоящите Общи Условия се прилагат за закупуването на Услуги от Вас (“Клиент” или “Вие”). Ние сме Никол Николова, търгуваща като 4Brushes от 6 Kennet Road, Isleworth, Middlesex, UK, TW7 6JG с имейл адрес [email protected] (Доставчикът или ние).

Моля, прочетете внимателно настоящите общи условия, преди да закупите.

При покупки направени чрез нашия уебсайт, като поставите отметка в квадратчето “Прочетох и се съгласявам с правилата и условията на сайта*” и кликнете върху бутона “Потвърди Поръчката”, Вие се съгласявате с условията на това споразумение, които ще Ви обвързват. Ако не сте съгласни с тези условия, трябва да преустановите по-нататъшното закупуване на каквито и да било Услуги от нас.

Раздел 1: Определения

“Конфиденциална информация” означава информация, предоставена от едната страна на другата в писмена, графична, записана, машинночитаема или друга форма относно бизнеса, клиентите, доставчиците, финансите и други области на бизнеса или продуктите на другата страна, включително, без ограничение, материалите за курса, но не включва информация, която е обществено достояние, освен по вина на страната, която разкрива информацията, информация, която трябва да бъде разкрита от съд или регулаторен орган, или информация, която вече е в притежание или под контрола на разкриващата страна.
“Материали за курса” означава предоставената от нас информация, придружаваща курса, предоставен като част от Услугите.
“Онлайн курс” означава предоставянето от нас на онлайн курс, съгласно който изучавате материалите на курса от разстояние.
“Услуги” означава предоставянето на онлайн курса и/или материалите за курса заедно с други услуги, които са договорени периодично и са закупени от Вас чрез Уебсайта.
“Такси” означава таксите, които плащате на нас за Услугите.
“Права върху интелектуална собственост” означава авторско право, права върху или свързани с бази данни, патентни права, права на изпълнители, дизайни и регистрирани дизайни, търговски марки, права върху или свързани с Конфиденциална информация и други права върху интелектуална собственост (регистрирани или нерегистрирани) в целия свят.
“Уебсайт” означава www.4brushes.co.uk, https://4brushes.co.uk, https://4brushes.co.uk, 4brushes.co.uk и всякакви други варианти.
“Вие” означава физическото лице, което закупува Услугите.

Раздел 2: Услугите

2.1. Описанието на всяка Услуга е налично на страницата за продажби, свързана с конкретната Услуга на нашия Уебсайт.
2.2. Ние си запазваме правото да променяме или оттегляме някоя от Услугите, описани на Уебсайта, без предизвестие.
2.3. Очакваме от Вас да потвърдите, че Услугите, които закупувате, ще отговарят на Вашите нужди. Ние не Ви даваме никакви гаранции, че ще получите конкретен резултат, професионална квалификация или възможност за заетост от закупуването и изпълнението на някоя от Услугите.

Раздел 3: Лична информация, регистрация и достъп до закупената услуга

3.1. Когато се регистрирате, за да използвате Уебсайта, трябва да зададете потребителско име и парола. Оставате отговорни за всички действия, предприети под избраното потребителско име и парола, и се задължавате да не разкривате потребителското си име и парола на никого другиго и да ги пазите в тайна.
3.2. Когато създавате акаунт при нас, трябва да ни предоставите информация, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Неспазването на това изискване представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на профила Ви.
3.3. Вие носите отговорност за опазването на паролата, която използвате за достъп до Услугата, и за всички дейности или действия, извършени с помощта на Вашия акаунт.
3.4. Ние съхраняваме и използваме цялата информация стриктно съгласно Политиката за поверителност.
3.5. Можем да се свържем с Вас, като използваме електронна поща или други методи за електронна комуникация, както и чрез предварително платена поща, и Вие изрично се съгласявате с това
3.6. Услугите, които сте поръчали, ще бъдат достъпни в профила, създаден по време на регистрацията, веднага след получаване на плащането. Използвайте същото потребителско име и парола, за да влизате и разглеждате Онлайн курса и неговите материали.

Раздел 4: Основа на продажбата

4.1. Когато направите покупка на Уебсайта, ние си запазваме правото да я откажем по каквато и да е причина, включително, но не само: грешки в цената на услугата, грешка в поръчката Ви, нарушение на споразумението, съмнение за измама или други причини.
4.2. Запазваме си правото да решим дали да бъде издадено пълно, частично или никакво възстановяване на средства (При спазване на клауза 6.1 и 6.2).
4.3. Процесът на поръчка е описан на Уебсайта. Всяка стъпка Ви позволява да проверите и поправите евентуални грешки, преди да завършитеПоръчката. Ваша отговорност е да проверите дали сте използвали правилно процеса на поръчка.
4.4. Поръчката е успешно платена, когато получите имейл от нас, потвърждаващ поръчката (“Честито! Получихме твоята поръчка от 4 Brushes”). Трябва да се уверите, че потвърждението на поръчката е пълно и точно, и да ни информирате незабавно за всякакви грешки. Ние не носим отговорност за евентуални неточности в направената от Вас Поръчка.
4.5. Вие заявявате и гарантирате, че: (i) имате законното право да използвате кредитна(и) карта(и) или друг(и) метод(и) на плащане във връзка с всяка покупка; и (ii) информацията, която ни предоставяте, е вярна, точна и пълна. Вие изрично се съгласявате, че ние не носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от предоставянето на невярна или неточна информация.

Раздел 5: Такси
5.1. Таксите трябва да бъдат платени изцяло, преди да получите достъп до който и да е онлайн курс.
5.2. Таксите за избраната от Вас Услуга на Уебсайта се удържат от Вашата кредитна/дебитна карта/PayPal, използвана в момента на покупката, ако сте избрали да платите чрез методите за плащане с Карта или PayPal.
5.4. Когато направите поръчка за дадена Услуга и изберете да платите чрез EasyPay, имате 30 дни да направите това и да запазите таксата, която е била посочена в момента на поръчката. Ако поръчката ви не бъде платена в рамките на 30 дни, тя се анулира. Поръчката Ви е завършена и правно обвързващото споразумение между нас и Вас възниква, когато изпратите плащането си чрез EasyPay.bg или платите на тяхна каса и получите имейл за потвърждение на поръчката.
5.5. Ако възникне някакъв проблем с плащането с EasyPay, трябва да го повдигнете допълнително при тях.

Раздел 6: Възстановяване на суми

6.1. Ако сте закупили онлайн курс и вече сте получили достъп, изтеглили сте целия или част от онлайн курса и/или сте започнали да използвате този онлайн курс, тогава нямате право да получите възстановяване на сумата, съгласно чл. 57 т. 13 от Закона за защита на потребителите.
6.2. Ако 4 Brushes не е в състояние да предостави Услугата след закупуването ѝ, ще ви бъде възстановена цялата сума.
6.3 Само курс “От 0 до Пълен График” има гаранция за връщане на парите. Ето условията:
а. Учениците трябва да завършат всички домашни задачи, да изпълнят 60-дневния план и да приложат                    всички идеи за viral видеа, както са предвидени в рамките на курса.
б. Учениците трябва стриктно да следват учебния план на курса и да предоставят доказателства за това.
в. Учениците трябва да са прилагали наученото 6 месеца
г. За да използват гаранцията за връщане на пари, учениците трябва да докажат, че не са получили                             никакви нови запитвания от клиенти след закупуване на курса.
Моля, обърнете внимание, че всички условия и правила трябва да бъдат изпълнени, за да се                                      квалифицирате за гаранцията за връщане на пари. В случай, че изпълните всички изисквания и условия,            можете да поискате връщане на цялата платена сума след изтичане на 6 месеца от закупуването на курса.

Раздел 7: Връзки с трети страни

7.1. Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни.
7.2. Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, нито за други материали, продукти или услуги на трети страни.
7.3. Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или каквито и да било други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да участвате в каквато и да е транзакция. Жалби, претенции, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да се отправят към третата страна.

Раздел 8: Наличност, грешки и неточности

8.1. Ние непрекъснато актуализираме предложенията си за безплатно съдържание и платени Услуги на нашия сайт. Възможно е те да са с грешни цени, да са описани неточно или да не са налични, както и да има забавяне при актуализирането на информацията на сайта и в рекламите ни на други уебсайтове. Вие изрично се съгласявате, че всяко такова предлагане на Услуга не представлява правна оферта, която може да предизвика правни последици.
8.2. Запазваме си правото да променяме или актуализираме информацията и да поправяме грешки, неточности или пропуски по всяко време без предварително уведомление. Раздел “Наличност, грешки и неточности” не засяга съществуващите законови права.
8.3. Вие ще имате достъп до Материалите на курса, докато Уебсайта е в изправност или освен ако не е посочено друго в описанието на Услугата

Раздел 9: Коментари на потребителите, обратна връзка и други подадени данни

9.1. Ако по наше искане изпратите определени конкретни подадени материали (например снимки, изпратени на нашите курсове) или без искане от наша страна изпратите снимки, видеоклипове, текст (наричани общо “коментари”), Вие се съгласявате, че ние можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин във всякакъв вид медии всички коментари, които ни изпращате/качвате. Ние не сме и няма да бъдем задължени да пазим в тайна каквито и да било коментари, освен ако изрично не ни помолите за това в писмен вид, когато изпращате въпросния коментар.
9.2. Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което по наша преценка е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, опозоряващо, порнографско, неприлично или по друг начин неприемливо или нарушава интелектуалната собственост на някоя от страните или настоящите Условия за ползване.
9.3. Вие се съгласявате, че Вашите коментари няма да нарушават никакви права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, неприкосновеност на личния живот, личностни права или други лични или имуществени права. Освен това се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или други незаконни, обидни или непристойни материали, нито ще съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или Уебсайта. Нямате право да използвате фалшив адрес на електронна поща, да се представяте за някой друг, освен за себе си, или по друг начин да заблуждавате нас или трети страни относно произхода на коментарите. Вие носите пълната отговорност за всички коментари, които правите, и за тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност и не се ангажираме с коментарите, публикувани от Вас или от трети лица.

Раздел 10: Поверителност

10.1. Поверителността на личните Ви данни е от решаващо значение за нас. Ние уважаваме Вашата поверителност и спазваме Общия регламент за защита на данните по отношение на Вашата лична информация.
10.2. Настоящите Общи Условия следва да се четат заедно с и в допълнение към нашите политики, включително политиката за поверителност и политиката за бисквитките (https://4brushes.co.uk/zashtite-na-lichnite-danni/).
10.3. За целите на настоящите Общи условия:
“Закони за защита на данните” означава всеки приложим закон, свързан с обработката на лични данни, включително, но не само, GDPR.
“GDPR” означава Общият регламент за защита на данните на Обединеното кралство.
‘Администратор на данни’, ‘Лични данни’ и ‘Обработка’ имат същото значение като в GDPR.
10.4. Ние сме Администратор на данни на Личните данни, които обработваме при предоставянето на Услугите Ви.
10.5. Когато ни предоставяте Лични данни, за да можем да Ви предоставим Услугите, и ние Обработваме тези Лични данни в хода на предоставянето на Услугите, ние ще спазваме задълженията си, наложени от Законите за защита на данните:
(i)преди или по време на събирането на Лични данни ще идентифицираме целите, за които се събира информация; (ii)ще Обработваме Лични данни само за идентифицираните цели; (iii) ще зачитаме Вашите права във връзка с Вашите Лични данни; и (iv)
ще прилагаме технически и организационни мерки, за да гарантираме сигурността на Вашите Лични данни.
10.6. За всякакви запитвания или оплаквания във връзка с поверителността на данните можете да изпратите имейл на адрес: [email protected].

Раздел 11: Отговорност

11.1. Въпреки че се стремим да предоставяме Услугите в съответствие с най-високите стандарти в бранша, нито ние, нито нашите обучители поемаме каквато и да е отговорност за:
(i) всяка неточност или подвеждаща информация, предоставена в програмите или материалите за курса, и всяко разчитане от страна на Клиента на такава информация; (ii) всяка загуба или повреда на данни; (iii) всякакви загуби на печалба, приходи или добра репутация; или (iv) всякакви косвени, специални или последващи загуби, произтичащи от нарушаване на условията на настоящото споразумение.
11.2. Освен доколкото те са изрично посочени в настоящите условия, за Услугите не се прилагат никакви условия, гаранции или други условия.
11.3. При спазване на клауза 11.4 по-долу, общата отговорност на 4 Brushes, произтичаща от или във връзка с настоящите общи условия и във връзка с всичко, което може да сме направили или не сме направили във връзка с настоящите общи условия и предоставянето на Услугата (и независимо дали отговорността възниква поради нарушение на договора, небрежност или по друга причина), се ограничава до таксите, получени от нас във връзка със съответния онлайн курс, по отношение на който е възникнал спор.
11.4. Нищо в настоящото Споразумение не изключва или ограничава отговорността на 4 Brushes за:
(i) смърт или телесна повреда, причинени от небрежност; (ii) измамно въвеждане в заблуждение; или
всякакви други въпроси, които съгласно законодателството на Обединеното кралство не могат да бъдат ограничени или изключени.
11.5. Никакъв иск не може да бъде предявен повече от три месеца след последната дата, на която съответните Услуги са приключили или са престанали да бъдат предоставяни от нас.

Раздел 12: Интелектуална собственост

12.1. Всички права на интелектуална собственост в Материалите за курса и Онлайн курсовете са и остават интелектуална собственост на 4 Brushes или на нейните лицензодатели, независимо дали са адаптирани, написани за или персонализирани за Клиента или не.
12.2. Нямате право да:
изтегляте, копирате, променяте, възпроизвеждате, публикувате, сублицензирате, продавате, качвате, излъчвате, публикувате, предавате или разпространявате каквито и да било материали от Курса без предварително писмено разрешение;
да записвате на видео- или аудиокасета, да предавате по видео или по друг начин Онлайн курса;
да използвате Материалите от курса при провеждането на друг курс или обучение, независимо дали се провежда от нас или от трето лице – обучител;
да премахвате всички авторски права или други забележки на 4 Brushes върху Материалите за курса;
да променяте, адаптирате, обединявате, превеждате, разглобявате, декомпилирате или извършвате обратно инженерство (освен в степента, разрешена от закона) на която и да е част от Онлайн курсовете.
12.3. Нарушаването от Ваша страна на тази точка 12.2 ще ни позволи незабавно да прекратим тези условия с Вас и да спрем да Ви предоставяме каквито и да било Услуги, включително, но не само, достъп до Онлайн курсовете и Материалите за курса.
12.4. Срещу заплатените от Вас такси Ви предоставяме ограничен, непрехвърляем, неизключителен лиценз за използване на Материалите на курса и Онлайн курсовете по отношение на закупените Услуги единствено с цел придобиване на знания и завършване на Онлайн курса.

Раздел 13: Конфиденциалност

13.1. Всяка от страните е длъжна да пази поверителността на Конфиденциалната информация на другата страна и да не я използва по друг начин освен за целите на настоящите условия.
13.2. Всяка от страните може да разкрие Конфиденциална информация на своите правни и други консултанти с цел получаване на съвет от тях.
13.3. Настоящата клауза остава в сила независимо от прекратяването на настоящите условия.

Раздел 14: Прекратяване

14.1. Имаме право да прекратим настоящите общи условия и да спрем да Ви предоставяме Услуги с незабавно действие, в случай че Вие:
(ii) действате по агресивен, хулигански, обиден, заплашителен или тормозещ начин спрямо когото и да било в 4 Brushes; (iii) нарушавате настоящите условия.
14.2. При прекратяване на договора клаузите 11 (отговорност), 12 (права върху интелектуална собственост) и 13 (поверителност) продължават да действат независимо от това прекратяване.

Раздел 15: Защита на данните

15.1. Естеството на предоставяните от нас Услуги означава, че ние ще получаваме, използваме и разкриваме (заедно наричани “Използване”) определена информация за Вас (“Данни”). Настоящото изявление излага принципите, които регулират използването на Данни от наша страна. Със закупуването на Услугите Вие се съгласявате с тази Употреба.
15.2. Когато се регистрирате при нас, ще трябва да предоставите определени Данни, като например Вашите данни за контакт и демографска информация. Ние ще съхраняваме тези Данни и ще ги използваме, за да се свържем с Вас, да Ви предоставим подробности за Услугите, които сте закупили, и по друг начин, както е необходимо по време на нормалното предоставяне на курса.
15.3. За да можем да наблюдаваме и подобряваме Услугите си, събираме определена обобщена информация за Вас, включително данни за Вашата операционна система, версия на браузъра, име на домейн, IP адрес, URL адрес, от който сте дошли и на който отивате, време на влизане и части от Уебсайта, които посещавате.
15.4. Използваме информация като Вашия идентификатор на потребител, идентификатори на сесията и парола, за да можем да установим дали използвате нашите услуги, да подпомогнем предоставянето на услуги и да осигурим достъпа Ви до съответните продукти. Ще четем само бисквитките от Вашия файл с бисквитки, поставени там чрез взаимодействието на Вашия уеб браузър с Уебсайта.
15.5. Нашите Услуги могат да съдържат връзки към уебсайтове на трети страни, като ние не носим отговорност за техните политики или процедури за обработка на данни или за тяхното съдържание.
15.6. Стремим се да предприемем всички разумни мерки за защита на Вашите лични данни, включително използването на технология за криптиране, но не можем да гарантираме сигурността на всички данни, които разкривате. Вие приемате присъщите на пребиваването и извършването на онлайн транзакции по интернет последици за сигурността и няма да ни държите отговорни за какъвто и да е пробив в сигурността.
15.7. Ако желаете да прегледате, промените или актуализирате данните, които съхраняваме за Вас, моля, отидете в настройките на Вашия профил или изпратете имейл на [email protected]

Раздел 16: Право и юрисдикция

16.1. Настоящите Условия за ползване и всички отделни споразумения са подчинени на законодателството на Обединеното кралство и страните се подчиняват на изключителната юрисдикция на съдилищата на Обединеното кралство във връзка с всеки спор по тях.

Раздел 17: Промени в Условията за ползване

17.1. Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница.
17.2. Запазваме си правото по свое усмотрение да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от настоящите Условия за ползване, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаването на използването или достъпа до нашия уебсайт или до Услугата след публикуването на промени в настоящите Условия за ползване представлява приемане на тези промени.

Раздел 18: Известия

18.1. Можете да се свържете с нас по някой от следните начини:
Имейл: [email protected]
Поща: Nikol Nikolova, 6 Kennet Road, Isleworth, Middlesex, UK, TW7 6JG

Shopping Cart